Skip to main content

Makulit ka ba?

Makulit ka ba? Pwes sige maging makulit ka pa!

Asar ang karamihang tao sa mga makukulit lalu na kapag ang pangungulit ay tungkol sa pera. Ang iba naman ay tuwang tuwa kapag ang makulit ay bata na cute na masarap magbigay ng tuwa at saya. Ngunit kung mimsan may mga bata din sa sobrang ka kulit napapaiyak na lang ang ina at ama. Sa pangungulit ng bata, kalimitan ibibigay na lang ng mga magulang ang gusto ng anak para lang matigil ang bungisngis ng bata o ng nakabibinging ingay ng pag iyak sa bata. Sa kabilang dako, sa mga taong nangungulit sa atin, kung minsan napipilitan na lang tayo na ibigay na lang ang hinihiling  nila sa atin para lumayas na at hindi na makita ang pagmumukha.

Sa Lingong ito mga kapatid ko sa pananampalataya, ipinapaalala sa atin ang persistency, hindi sa kung anu lang kundi ang persistency sa paghingi sa Diyos ng tulong at sagot sa mga panalangin. CONSISTENT at PERSISTENT: dalawang salitang dapat nating tandaan at tingnan upang makuha nating ang ibig ipahiwatig ng mga basahin ngayong ika dalawamput siyam na lingo sa ordinaryong panahon.

Sa unang pagbasa mga kapatid, nakita natin na consitent na nakataas ang kamay ni Moises dahil kung hindi e matatalo sila ni Amalek. Dapat persistent sila Aaron na maitaas ang kamay ni Moises dahil kung hindi talagang matatalo sila. Hands up lagi. In a gesture of blessing the people, praying for the victory. Kailangan din nating maging consistent na nakataas ang kamay sa Panginoon. Yes Lord andito po ako, tulungan nyo ako, present ako, sa inyo lang po ako anu man ang mangyari, saklolo po, tulong Lord... maging makulit sa kanya, laging nakataas ang kamay kay Lord. Tayo ay kailangan ding maging persistent sa pag-aalalay, pagtulong sa ating kapwa tao upang kanilang matamo ang biyayang hinihiling at hindi lang puro lang sa iyo, sa iyo, at sa iyo. Kailangan maging makulit.

Sa ikalawang pagbasa ipinapaalala ni San Pablo na dapat maging consistent ang pananampalataya natin sa pamamagitan ng pagiging faithful sa Sacred Scriptures. Kailangan bigyan natin ng pagpapahalaga ang banal na kasulatan at ang mga nakapaloob nito na mga alituntunin at aral. By all means dapat we stick to our faith in the Word of God at sa ating misyon sa pag pagsisiwalat nito sa mga tao.

Sa ating ebanghelyo naman, tinuturuan tayo na magdasal palagi at wag mabalisa kung sa unang pagdarasal ay hindi saiyo ibinibigay ng Dios ang iyong hiling. Maihahalintulad tayo sa balo na makulit, super kulit kaya napilitan na lang ang judge na ibigay ang hustisya na hinihingi niya. Anu pa kaya kung ang Dios ang kukulitin natin, na hindi man tulad ng barat na judge na iyon? Kailangan nating maging consistent sa ating panalangin. Kailangan nating maging persistent sa pagdulog natin sa Kanya. Wag tayong mabalisa. Maging makulit.

Hindi bat sa nalalapit na 28 ng buwan na ito ay magtataas ng kamay ang mga boboto at ibinoto? Sana naman na maging consistent din ang kanilang panunumpa at mga plano na ipinangako sa inyo. Sana nawa e maging persistent kayo, hindi lang sa pagsuporta sa kanya sa pagtaas ng inyong kamay bilang "yes" boto ako jan, kundi pati na din sa pagpapaalala sa kanilang mga nakakalimutang tungkulin pag tumagal na ang mga bwan at taon sa panunungkulan. Hindi lang dapat na sila ang makulit sa inyo oara ibotonnyo sila. Dapat kulitin ninyo ang mga tumatakbo sa pulitika ng kanilang plataporma na tataasan ng kamay nila, at later on kulitin ninyo kung hindi maisakatuparan ang pinangako nila. Dapat kayong maging consistent at persistent sa pagsuporta sa kanila, hindi lang sa panahon ng kampanya kundi pati na rin sa panahon ng panunungkulan nila.

Magandang araw po at God bless!

Comments

Popular Posts Last Year

See You!

Close your eyes. What do you see? Nothing, right? Only darkness. Will you be happy if all you can see is black and empty? Well, some prefer to close their eyes to avoid seeing the reality, but I tell you, they won’t be happy, they won’t be forever happy.Today, fourth Sunday of Lent, the two other symbols of Baptism that brings us also two important things in life are presented to us: LIGHT AND HAPPINESS. These symbols are the OIL AND THE CANDLE.The oil symbolizes that we are chosen, we are anointed, we are sent. And the candle represents Christ, the true light, our guiding light.

When God chooses someone to lead his people, he, don't usually chooses the seemingly perfect in the eyes of men. Why choose David, who is just a handsome youth, ruddy and young? Why not choose the lofty stature of the elder brother who is Eliab? Sometimes, most of the times, God chooses people who are not worthy in the eyes of men. Those whom we have never thought of. Sometimes, God chooses those who a…

Scelti, unti, portatore della Luce

Oggi, quarta domenica di Quaresima, ci sono presentati DUE SIMBOLI del Battesimo che ci ricordano due cose importanti nella nostra vita: LA LUCE E LA FELICITÀ. Questi simboli sono L'OLIO E LA CANDELA.L'olio significa che siamo scelti, siamo unti, siamo inviati. E la candela rappresenta Cristo, la vera luce, il nostro faro. 


Quando Dio sceglie qualcuno per condurre il suo popolo, di solito non sceglie qualcuno apparentemente perfetto agli occhi degli uomini. Perché sceglie Davide, che è solo un bel giovane, rubicondo e un ragazzo? Perché non ha scelto il fratello maggiore Eliab, con la statura alta e che aveva l'età giusta, come i vecchi dicono? A volte, Dio sceglie le persone che non sono degne agli occhi degli uomini. Quelli ai quali non abbiamo mai pensato. A volte, Dio sceglie chi non va bene per noi, secondo i nostri standard. Ma, purtroppo, Dio non vede come vede l'uomo. Noi spesso guardiamo l'apparenza, ma il Signore guarda al cuore. LE APPARENZE POSSONO ACCE…

Be Blessed

May the Lord bless you and keep you! May he let his face shine upon you, and be gracious to you! And may you find peace in your hearts!

Today we celebrate the Solemnity of Mary, Mother of God, and at the same time, is the way we start our year with a blessing from above. It is but fitting to start the year thanking the Lord for the new beginning and the graces to be received in the coming days and months of 2017.

In today’s reflection, let us focus on four points that we can grasp from the readings of today: HURRY, KEEP, INVOKE, BLESS.

HURRY, GO IN HASTE.The shepherd didn’t waste their time to go and rush towards where the baby boy is to be found. When they were told to go, they went. And so, they found Mary and Joseph and the infant in the manger.

Most of us have had plans for the 2017. If it’s important. If you planned to change your ways, do it and start it now. Hurry. This year, it is good to start it right. If we have important things to do, don’t waste time. Do it immediately. An…