Skip to main content

Luhod!

Naalala ko sa mga telenobela at sa sine kapag gusto ng kontrabida na ihumiliate ang bida, sasabihan nya ito ng "lumuhod ka sa harapan ko at halikan mo ang aking mga paa" O diba ganun. Mangiyak ngiyak pa nga nyan ang bida. At ikaw naman sa upuan mo sasabihin mo "hwag!" at mangagalaiti ka sa kontrabida. Halos mumurahin mo pa nga e. Ang pagluhod sa harap ng isang tao, pagsusumamo, pagpapakumbaba, ay kalimitang portreyal ng mga bida sa mga teleserye na pinagkakaguluhan nyo.

Pagsusumamo, Pagluhod, Pagpapakumba. Tatlong aksyon o role na malimit nating makita sa isang "bida" sa teleseryeng pinoy upang mapagbigyan lang ang mithiin ng kalaban pero maipapakita naman ang pagmamahal at kaligtasan ng iba pang mga tauhan sa kwento. Dala ng kanyang pagluhod, pag sakripisyo, pagpapakumbaba ng bida, may buhay na maliligtas o may buhay na mapapalaya.

Pagsusumamo, Pagluhod, Pagpapakumbaba ang mga katagang mapupulot natin ngayon sa mga binasa mula sa banal na kasulatan. Sa unang pagbasa nadinig natin na ang Diyos ay walang itinatanging sinuman. Hindi siya kumikiling kaninuman laban sa mahirap, sa halip, agad niyang dinirinig ang naaapi. Lagi niyang dinirinig ang daing ng ulila, at ang pagsusumamo ng balong nagsasaysay ng nangyari sa kanya. Parang swak na swak ito sa isang malaking kaganapan na mangyayari sa ating bansa bukas. Sana ang iboboto ninyo ay ang mga kandidatong hindi lang lumuhod at nagsumamo sa inyo sa panahon ng kampanya kundi yung mga taong nasa panig ng mahihirap, dinirinig ang mga naapi. Isang pulitikong makatarungan.

Sabi sa ating unang pagbasa, ang panalangin daw ng naglilingkod sa kanya ng buong puso ay agad nakaaabot sa langit. Ang dalangin ng mapagpakumbaba ay lumalampas sa mga ulap at hindi tumitigil hanggang di dumarating sa kinauukulan, hindi humihinto hanggang di pinapansin ng Kataas-taasan, at iginagawad ang katarungan sa nasa katuwiran. Kaya kayo, pagkatapos na maluklok na yang mga nagsumamo sa inyong mga boto, e kulitin nyo din sa mapakumbabang paraan.Kapag tayo ay dumudulog sa ating Panginoon o pag pumapasok tayo sa simbahan e lumuluhod tayo para magdasal. Paluhod tayong nagsusumamo sa Panginoon na sana tayo ay pakingan, na sana sagutin ang ating panalangin. Paglumuhod ang bida sa telenobela sa harap na kontrabida, yun na ung sign ng kanyang surrender sa makapangyarihan. Yun na ang sign ng pagpapaubaya sa kagustuhan ng kontrabida. Yun na yung end ng kanyang buhay. Narinig natin ang dasal ni San Pablo sa ikalawang pagbasa, isang pagdarasal ng isang taong nasa huling mga araw ng kanyang buhay. Isinusurender nya na sa Panginoon ang lahat. Bahala na ang Panginoon magpatakbo sa kanyang nalalabing mga araw kagaya ng pagpapaubaya nya na ang Panginoon ang magpatakbo ng kanyang buhay matapos na siyay lumuhod sa Damascus. Kapag lumuhod tayo sa panahon ng ating pagdarasal, sa harap ng altar, para na din nating ipinakita na, "heto ako Lord, handang isurender ang buo kong pagkatao sa iyo, gawin mo po ang ibig mo sa akin."

Pagtayo ay nais magdasal, hindi natin kailangang tumayo sa harapan upang makita ng lahat o makita ng lahat ang suot suot mong bagong damit o burloloy sa katawan. At lalong hindi tulad ng Pariseo na inatupag na lang ang punahin ang itsura at pagkatao ng publikano na napakingan naman natin sa ating ebanghelyo ngayong ika tatlumpung lingo sa loob ng ordinaryong panahon. E diba sa loob pa nga ng simbahan malimit kayo, kung minsan pati ako, nagchchikahan. Pag may dumaan na pwedeng taasan ng kilay, e tinataasan nyo ng kilay nyo at pagkukwentuhan ang suot na damit, ang pagkalakin ng kanyang hikaw, ang kanyang nakaraan, ang kanyang kalaguyo, ang kasalanan na nagawa ng pinagpipistahan mong kaibigan. Kung minsan yan pa nga sinasabi nyo sa amin sa kumpisal, ang kasalanan ng iyong kapitbahay at hindi ang iyong mga nagawang kasalanan.

Kung nais mong magdasal, kung nais mong dumulog sa Panginoon, lumapit kang mapakumbaba, feeling unworthy sa kanyang mga biyaya at patawad. Kung nais mong makipagusap sa Diyos, di mo na kailangang ikwento ang buhay ng may buhay. Ikwento mo mga kapatid ang iyong pagdurusa, ang iyong nararamdaman, ang iyong mga pinagninilayan sa buhay, ikwento mo ang nangyayari sa iyong sariling buhay.

Lumapit ka sa Panginoon na mapakumbaba tulad ng bida sa teleserye, nagsusumamo, nakaluhod, ibinigay ang buong buhay sa kamay ng "may kapal". Huwag kang mahiya sapagkat ang Panginoon ay Diyos ngkatarungan, wala siyang itinatanging sinuman. Hindi siya kumikiling kaninuman laban sa mahirap, sa halip, agad niyang dinirinig ang naaapi kung mapakumbaba kang dumudulog sa kanya.

Kung hindi ka mapakumbaba sa iyong pagdarasal, anu pa kaya sa iyong pakikipag relasyon sa iyong mga kasambahay, sa iyong balangay, sa iyong lipunang tinitirhan.

Nawa'y bukas, sa araw ng halalang lokal, maging matiwasay ang pagpili ng mga karapatdapat na magiging bida sa ating lipunan. Piliin nyo ang may takot sa Dios, may pusong mapagmahal, at marangal na pamumuhay.

Kung ikaw ay marunong sumamo, marunong lumuhod at mapagpapakumba, BIDA KA!


Comments

 1. ako'y minsa'y naging kontrabida
  sa buhay ng isang Bida
  di man napilitan,
  ang puso'y kusang nagdasal,
  ang relasyon ay sadyang mapagpakumbaba
  at ang kaluluwa'y nagalak.

  ang lumuhod ang kontrabida'y
  isang saksi sa isang pinagpala
  isang nagiging alagad ng Maykapal
  upang maisawalat ang Magandang Balita.

  ReplyDelete

Post a Comment

Popular Posts Last Year

Scelti, unti, portatore della Luce

Oggi, quarta domenica di Quaresima, ci sono presentati DUE SIMBOLI del Battesimo che ci ricordano due cose importanti nella nostra vita: LA LUCE E LA FELICITÀ. Questi simboli sono L'OLIO E LA CANDELA.L'olio significa che siamo scelti, siamo unti, siamo inviati. E la candela rappresenta Cristo, la vera luce, il nostro faro. 


Quando Dio sceglie qualcuno per condurre il suo popolo, di solito non sceglie qualcuno apparentemente perfetto agli occhi degli uomini. Perché sceglie Davide, che è solo un bel giovane, rubicondo e un ragazzo? Perché non ha scelto il fratello maggiore Eliab, con la statura alta e che aveva l'età giusta, come i vecchi dicono? A volte, Dio sceglie le persone che non sono degne agli occhi degli uomini. Quelli ai quali non abbiamo mai pensato. A volte, Dio sceglie chi non va bene per noi, secondo i nostri standard. Ma, purtroppo, Dio non vede come vede l'uomo. Noi spesso guardiamo l'apparenza, ma il Signore guarda al cuore. LE APPARENZE POSSONO ACCE…

See You!

Close your eyes. What do you see? Nothing, right? Only darkness. Will you be happy if all you can see is black and empty? Well, some prefer to close their eyes to avoid seeing the reality, but I tell you, they won’t be happy, they won’t be forever happy.Today, fourth Sunday of Lent, the two other symbols of Baptism that brings us also two important things in life are presented to us: LIGHT AND HAPPINESS. These symbols are the OIL AND THE CANDLE.The oil symbolizes that we are chosen, we are anointed, we are sent. And the candle represents Christ, the true light, our guiding light.

When God chooses someone to lead his people, he, don't usually chooses the seemingly perfect in the eyes of men. Why choose David, who is just a handsome youth, ruddy and young? Why not choose the lofty stature of the elder brother who is Eliab? Sometimes, most of the times, God chooses people who are not worthy in the eyes of men. Those whom we have never thought of. Sometimes, God chooses those who a…

Felice

Cosa ti rende felice? Ci sono molte ricette su come essere felici sulla terra, molti consigli sul mantenimento di una vita felice. Questa domenica, ci viene data la ricetta su come essere veramente felici. Ci viene data la formula per essere felice non solo per un certo momento, ma in ogni momento della vita cristiana.

In sintesi, la chiave principale per essere felice è l'umiltà e la mitezza. Le nostre tre letture ci dicono che nella umiltà, un cristiano troverà la felicità in questa valle di lacrime e nella vita dopo. Ma la parola umiltà è ancora molto generica per capire. In che modo possiamo essere umili per essere felici?

Cerchiamo di guardare ai mezzi specifici su come essere umile e quindi essere felice nella vita come cristiani. Cerchiamo di controllare la formula che ci è stata data da Cristo. Il primo è quello di essere "poveri in spirito". Non si tratta di non avere nulla, ma piuttosto è non tenere nulla per sé. Se maledici te stesso e gli altri, non sei pove…