Wednesday, April 16, 2014

Kamo pa ba?

Karung adlawa ang atuang ebanghelyo naghisgot kanato ug tulo ka butang. Ang primero mao nga kon mawala na gali ang imong paghigugma sa Dios o mag cool off ang imong relasyon sa Ginoo, hinay hinay mahulog kita sa mga pagsulay, ug mahulog kita sa pagkasala. Si Judas, nawala o nihinay ang iyahang paghigugma sa iyahang higala nga si Jesus mao nga mibiya og gibudhi niya si Jesus. Kon gihigugma ninyo ang inyong mga higala, diba dili ninyo sila ginabudhian. No trator friends.

Ang ikaduha mga igsuon mao ang misteryosong pagpili ni Jesus sa lugar nga buot niya saulugan sa iyahang Paschal Supper. QUOTE SCRIPTURE HERE… Adto sa lungsod…

Siguro katong tagiya sa balay dili man usa sa mga tinun-an ni Jesus pero aduna sya’y maalagaron nga kasing kasing mao nga kahibalo siya sa panginahanglan sa uban. Siguro nakig storya si Jesus niya nga murag close, sama sa pilmi niyang ginahimos a mga katawhan, alang sa mag open siya sa iyahang pultahan. Kon kita makadungog sa tawag sa ginoo, abli pud unta kita sa iyahang pag abot sa atuang kinabuhi.

Ang ikatulo mao ang mahitungod gihapon kang Judas. Si Jesus naguol, ug sigurado nga nasakitan siya dili tungod nga siya gibudhi ni Judas kundi kaya ng iyahang higala buot mobiya niya, masalaag nga kabarkada.

Karong mierkoles santo, huna hunaon nato kon kumusta ba ang atong relasyon sa Ginoo. Cool off ba kita niya? Abli pa ba kita sa iyaha? Makigbulag ba kita niya? Murag bf gf noh? Pero seryosohan, kumusta ang imong relasyon sa Ginoo? Kamo pa ba? Sarado na ba puso mo sa kanya? Wala ka na bang balak bumalik ng lubusan sa kanya?


No comments:

Post a Comment