Skip to main content

Gutom

Gutom si Eva nung siya ay tinukso at nagpadala. Gutom si Jesus nung siya'y tinukso, buti nalang at di nagpadala. Kaya sabi ko, bakit kailangan mag fasting kung ang pagkagutom lang din pala ang magdadala sa tao sa pagkakasala. Diba dapat "Hala! Magsikain kayo at nang sa gayon kung dumating man ang yawa e di hindi kayo bibigay." Hindi ho ba?

Nung second year ako sa seminaryo gustong gusto ko ang asignatura ng Filipino 3 hindi lang dahil sa maganda at mabango naming propesora kundi dahil na din sa mga pelikula na malimit nya sa amin ipapanood at gagawan ng kritiko pagkatapos. Hindi kasi pwede ganun kadalas manuod ng mga pelikulang patok sa madidilim na takilya. Ang malimit kong konklusyon sa bawat pelikula ay nangyari ang prostitusyon, ang pagpatay, ang panloloko, karahasan, ang pang aapi etc etc dahil sa kahirapan ng buhay. Tama nga naman at yun naman ung mga realidad na naipakita sa mga kwento sa pelikula. Ang tataas nga ng mga marka ng mga papers ko noon.

Subalit kagabi habang pinagninilayan ko ang sasabihin ko sa misa ngayong unang linggo ng kwaresma, aking napagtanto, ay teka, mukahang hindi ata ang kahirapan ang sadyang dahilan kung bakit nangyari yung mga yaon sa pelikula at kung bakit ganyan din ang mga nangyayari hangang sa mga panahon ngayon. At aking nakita na hindi lang naman ang mga mahihirap ang pumapatay, nanglilinlang, nang gagago sa kapwa tao, nagpapabastos at binabastos kundi pati din naman ang mga may kaya at mga malalaking tae.

PAGKAGUTOM nga talaga ata kapatid ang sanhi ng lahat ng ito. Kasi kung gutom ka, mahirap man o mayaman ka, ang tendency mo ay maghahanap ka ng maipupuno sa iyon tiyan. Kung gutom ka, maghahanap ka ng pagkain at minsan kakapit ka na lang sa patalim para lang mapunuan ang sikmurang walang laman. Kung gutom ka sa pera, gagawa ka ng paraan, masama man o maayos upang mapunuan ang iyong kaban at dagdagan, ng dagdagan hangang sa ikaw na ang pinakamayaman. Kung gutom ka sa posisyon, gagawin ang lahat, hahamkin ang lahat makaluklok ka lamang at nang mapunuan ang pagkagutom sa kapangyarihan. O diba't hindi lang mga mahihirap ang gumagawa nyan. Karamihan pa nga ay ang mga maykaya.

Ang tukso ay nanjan lang sa tabi. Palaging handa na tuksuhin ka. Nasa saiyo na kung magpapatukso ka at magpapadala sa pagkagutom sa pera, sa pagkain, at sa kapangyarihan. Itong mga ito ang mga inaasam asam natin sa buhay. E sino ba naman ang hindi gustong yumaman? Sino ba naman ang di gustong kumain ng masasarap na pagkain? Sino ba naman ang di gusto na maging isang "kinauukulan". Mga adhikain, mga pagnanais sa buhay na kung bigla tayong kalabitin sa yawa, ayun na... wala na si Dong at si Inday.

Bagamat gutom tayo, makinig lang sana tayo sa mga tagubilin ng Poong Maykapal. Bagamat gutom tayo, manatili sana tayong firm sa ating pagdarasal. Bagamat gutom tayo, matuto sana tayong hindi mangarap ng sobra sobra kundi yung tamang tama lamang, sapat lang upang ikaw ay mabuhay at ang iyong kapwa ay mabuhay din. Bagamat gutom tayo, hindi sana tayo maghangad na makalamang sa ating kapwa tao, sa ating mga kapitbahay, sa ating mga kapatid kay Kristo.

Gutom ka ba kapatid? KAIN PLEASE! Hindi kita tinutukso na hindi magfasting, kundi ang ibig ko lang sabihin, busugin mo ang sarili mo ng mga aral na nakakabuti sa iyong katawan, kaluluwa at sa kapwa tao. Busugin mo sana ang iyong sarili sa mga pagtulong sa iyong kapwa at ibahagi kung anu man ang meron ka. Busugin mo sana ang iyong sarili sa pagmamahal at pagtuturing na kapatid sa iyong kapwa ngayong kwaresma. Mag fasting ka sana sa pagkasakim sa pera, sa pagkaganid sa pagkain, at sa paniniwalang mas mataas ka kesa sa iyong kapwa.

Comments

Post a Comment

Popular Posts Last Year

See You!

Close your eyes. What do you see? Nothing, right? Only darkness. Will you be happy if all you can see is black and empty? Well, some prefer to close their eyes to avoid seeing the reality, but I tell you, they won’t be happy, they won’t be forever happy.Today, fourth Sunday of Lent, the two other symbols of Baptism that brings us also two important things in life are presented to us: LIGHT AND HAPPINESS. These symbols are the OIL AND THE CANDLE.The oil symbolizes that we are chosen, we are anointed, we are sent. And the candle represents Christ, the true light, our guiding light.

When God chooses someone to lead his people, he, don't usually chooses the seemingly perfect in the eyes of men. Why choose David, who is just a handsome youth, ruddy and young? Why not choose the lofty stature of the elder brother who is Eliab? Sometimes, most of the times, God chooses people who are not worthy in the eyes of men. Those whom we have never thought of. Sometimes, God chooses those who a…

Scelti, unti, portatore della Luce

Oggi, quarta domenica di Quaresima, ci sono presentati DUE SIMBOLI del Battesimo che ci ricordano due cose importanti nella nostra vita: LA LUCE E LA FELICITÀ. Questi simboli sono L'OLIO E LA CANDELA.L'olio significa che siamo scelti, siamo unti, siamo inviati. E la candela rappresenta Cristo, la vera luce, il nostro faro. 


Quando Dio sceglie qualcuno per condurre il suo popolo, di solito non sceglie qualcuno apparentemente perfetto agli occhi degli uomini. Perché sceglie Davide, che è solo un bel giovane, rubicondo e un ragazzo? Perché non ha scelto il fratello maggiore Eliab, con la statura alta e che aveva l'età giusta, come i vecchi dicono? A volte, Dio sceglie le persone che non sono degne agli occhi degli uomini. Quelli ai quali non abbiamo mai pensato. A volte, Dio sceglie chi non va bene per noi, secondo i nostri standard. Ma, purtroppo, Dio non vede come vede l'uomo. Noi spesso guardiamo l'apparenza, ma il Signore guarda al cuore. LE APPARENZE POSSONO ACCE…

Cambiamenti

Oggi, ci concentreremo su una sola parola che riassume tutto ciò le letture che abbiamo ascoltato e tutto ciò che dobbiamo fare nella vita come cristiani. E quella parola è CONVERSIONE. Possiamo definire conversione, cercando per il suo significato nel dizionario. Ma, concentriamoci sulle letture. Perché credo che possiamo trovare il senso da lì.

La conversione comporta il cambiamento. La conversione può essere lo stesso: l'alterazione, la modifica, variazione, la rivoluzione, la trasformazione:

1) Dal UMILIATO a GLORIOSO - la terra di Zabulon e di Neftali è stato umiliato, ma in seguito si rivelerà gloriosa;

2) Da che camminava nelle TENEBRE ad essere in grado di vedere una nuova LUCE. Vivere nelle tenebre a vivere nella luce;

3) di essere DIVERSO a UNANIME - nella fede;

4) dall'essere DIVISO in seguito a diversi capi religiosi (Apollo, Paolo, Cefa) per essere UNITI in un capo unico che è Cristo. Questo mi porta alla mente la celebrazione che stiamo celebran…