Friday, May 3, 2013

TestigoKarung adlawa naghinumdom kita sa duha sa mga apostoles. Ang atuang liturgia nagahatag kanato og duha ka clase nga profiles nga halos pareho. Ang pagiging saksi sa nabanhaw na Hesucristo Ang unang sulat ni san pablo ngadto sa mga taga corinto gipakita kanato nga si Santiago usa ka testigo sa pagkabanhaw ni Hesus. Pero dili kato nga sa iyaha ra nagpakita kundi parte siya sa usa ka chain of witnesses sa Ginoo. Sa ebanghelyo ni San Juan karon, gipakita nga si Felipe usa ka buscador de Dios, usa ka tawo nga nangita sa ginoo. "Ginoo, ipakita kanamo ang Amhan, ug igo na kana kanamo."

Gamay lang nga detallye ang naa sa biblia mahitungod sa mga close nga tinun-an ni Hesus. Pero ang bawat maliit na perlas na ito makakita kita og usa ka igo nga estimulo alang sa pag sunod kang Hesus, alang sa discipleship nato kaniya. Kang Santiago, usa ka eyewitness sa nabanhaw, ang mosulod sa akuang panghunahuna mao ang mga pangutana nga: Papano nga ba nagpakita din si Hesus sa akin? Kauban ba ako sa grupo sa mga testigo ni hesus sa aakong kinabuhi o kauban ra ako sa mga tawo nga admirer lang sa nindut nga pagkatawo ni Hesus? Sa anong paraan nagiging si Hesus, ang nabanhaw nato nga ginoo ang nagahatag kanako og dahilan para mabuhi, para magtrabaho, para mag alagad kaninyo, para mag aguantar sa pagkapaita sa pagkinabuhi usahay, sa pag hope sa kalibutan?

Kang Felipe naman, makakat-on kita nga mahinumduman ang atuang mga desires nga mailhan ang atuang Amahan sa langit, og dili lang katong mga buluhaton sa simbahan, kundi ang pagpangita jud sa Ginoo, atong amahan. Mahinumduman sab nato ang tanan nga mga religious search for the true meaning of God in life, ang pagbalhin balhin nato og relihiyon, ang pagpangita sa timaan sa ginoo og ilabi na ang mga dili nato pagtoo kaniya. Maalala natin kay Felipe na ang paghahanap natin sa Dios ay balewala at walang kwenta kung di natin makita ang Amahan sa pagkatawo ni Hesus... kung dili ninyo makita si Hesus sa isigkatawo. Ikaw nga nangita sa Ginoo, dapat makabaton ka nga ang pinakang esential thing mao ang pagtangap kang Cristo bilang primordial sacrament sa Amahan, binag timaan sa atuang DIos Amahan.

Og karung adlawa dili lang kini si Santiago og si Felipe ang atuang mahinumduman o maghatag kanato og giya og pamalandungan. Si Fr. Rhoel Gallardo, ang amuang igsuon nga martyr sa basilan, 13 years na nga miagi, nagapahinumdum pud kanato nga dili dali ang maging tunay nga tinun-an sa nabanhaw na Cristo. Sama pud niini ang example sa usa ka pagiging faithful nga tinun-an ni Cristo sa mga panahon sa kasakit og sa kamatayon. Pagnahinumduman nato siya, makapangutana ta, kaya ba kaha nako maging martyr alang sa pagka Cristiano? Kaya ba kaha nako nga ihatag pud nako ang akong kinabuhi alang sa mga tawo? Kaya ba kaha nako o mak agwanta ba kaha ako kung ibton ang akuang mga kuko kung dili nako isalikway ang ginoo og magtuman ko sa akung pagiging usa ka Kristiyano? Karung adlawa, aniversario sa pagkamatay ni Fr. Rhoel Gallardo, nakahinumdom ko nga napu ka bulan na ang milabay katong hapit na man pud unta ko mamatay sa basilan alang sa pag-alad sa Ginoo og paghigugma nako sa mga tawo didto.

Si Santiago, si Felipe, si Rhoel Gallardo... mga tinun-an, tinuod nga witnesses sa nabanhaw nga Ginoo. Ikaw kaha kanus-a ba ka makaingon nga ikaw pud usa ka tunay nga discipulo sa nabanhaw na Cristo.


No comments:

Post a Comment